Заявку на разбан подавайте так:
1. Ваш ник:
2. Причина: Варна,Бана
3. Скрин: